Radna terapija u pedijatriji

Radnoterapijske aktivnosti sa djecom sa dispraksijom (II.dio)

Napisao Lea

Radni terapeut može zaključiti da dijete ima poteškoća na području praksije uz Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) te kliničko promatranje. SIPT je standardizirana procjena koja sadrži 17 pod-testova među kojima se gleda konstrukcijska praksija,  oralna praksija, posturalna praksija, praksija na verbalnu zapovijed, sekvencijska praksija. Tijekom RT promatranja terapeut može zamijetiti da dijete konstantno bira iste igre, da se igra uvijek na isti način, da ne zna riješiti problem, odnosno sam isplanirati kako će npr. prijeći prepreku. 

Računajući na baš pravi izazov za dijete, pozitivno iskustvo, motivaciju djeteta te kreativnost terapeuta mogu se sagraditi različiti poligoni koji će od djeteta iziskivati ideju i planiranje za prelazak prepreka i obavljanje zadatka. Pa tako se mogu koristiti ljestve, tobogan, bazen s lopticama, obruč za uskakanje, stijene za hodanje, taktilne podloge, balansne podloge, ljuljačke, greda, pilates lopta, tunel, spužvaste kocke, skuter, stijena za penjanje, trapez, itd. Uz svaki se poligon može, ovisno o djetetovom interesu i cilju terapeuta, kombinira i igra sortiranja boja, zbrajanja, prenošenje loptica i gađanje koša, vješanje odijeće, slaganje puzzli i slično gdje se radi i na vještinama fine motorike, vizualnoj percepciji, aktivnostima svakodnevnog života, pamćenju, i dr.

Pa tako jedan poligon može izgledati ovako:

Ovo je samo primjer poligona koji se prema potrebi može i modificirati, pa tako nakon dijela prelaska štapova dijete može se penjati uz dječje stube planirajući silazak na pilates loptu s koje će vješati odijeću na uže.

U unutarnjem prostoru, u kući, mogu se koristiti predmeti iz svakodnevnog života kako bi se napravio poligon. Npr. od većih kartonskih kutija može se napraviti tunel ili se one mogu postaviti kao prepreka koja se mora prekoračiti. Može se koristiti izolir traka u boji koja će s zalijepiti na pod kao cik – cak put ili se može zalijepiti na zidove tako da se stvori “paukova” mreža te dijete mora isplanirati kako je prijeći da bi došlo do cilja.

traka

Ono što je bitno pustiti dijete da samo dođe do ideje kako prijeći postavljene prepreke, ali ako procijenimo da treba pomoć pokušati ga usmjeriti pitanjima čijim odgovorima bi moglo doći do ideje i planiranja.

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.