rt u školi

Radna terapija u školama – uloga radnog terapeuta u školama

U mnogim zemljama radna terapija je prepoznata struka i kao takva je rasprostranjena u mnogim područjima među kojima su vrtići i škole. U Hrvatskoj se radna terapija još uvijek bori za svoje mjesto. U nastavku teksta je objašnjenje zašto je bitna radna terapija u školama.


Kako je način života danas drugačiji, tako je i odgoj djece. Koliko često danas vidite djecu da se igraju lovica, penju na stabla, igraju gumi gumi i druge igre? A koliko često danas vidite djecu da se koriste mobitelima, tabletima, laptopima i koliko dugo vremena provode za istim? Upravo taj način današnje igre za mobitelima i tabletima je uzrok da je sve više djece s poteškoćama grube motorike, grafomotorike, djece sa disgrafijom i disleksijom, i dr.
Dolje je prikazana shema koja ukratko prikazuje što je radna terapija i zašto bi se ta struka trebala naći i u školama.

Pomoćni izvori:
www.hurt.hr